Hizmetler

Avm Yöneticilerine Profesyonel Danışmanlık

 

Alışveriş merkezi sayısının hızla arttığı ülkemizde Avm yönetimi konusu da önemini arttırmaya başlamıştır. Alışveriş merkezi dendiğinde ziyaretçilerin, müşterilerin, firmaların ve Avm çalışanlarının tamamı akla gelmelidir. Zira biri diğerinden bağımsız düşünülemez. Ziyaretçi Avm çalışanı ile, müşteri firmalar ile birebir iletişim halinde olduğu için, düzenin sağlanması ve huzurlu bir çalışma ortamının tesis edilmesi için Avm yönetimi işinin ehli kişilerden oluşmalıdır.

Avm yönetimi tamamıyla ciddiyet içerisinde yürütülmeli, hümanist bakış açısı benimsenerek çalışan, müşteri ve yatırımcıların her birine ayrı bir birey olarak yaklaşılmalıdır. İnsanlara önemsendiğini hissettirmeli, ödül-ceza dengesini adil bir şekilde sağlamalıdır.

Avm Yönetimi Nasıl Yapılır

 

Alışveriş merkezlerine yönetici olarak görevlendirilenlerin geçmiş iş deneyimleri olsa bile Avm yönetimi nasıl yapılır konusunda ciddi araştırmalar yapmaları gerekir; çünkü her alışveriş merkezinin kendine özgü yapısı ve sistemi olur. Genel manada birçok kural tüm Avm’ler için geçerli olsa da, bünyesinde barındırdığı firmalar ve ziyaretçi portföyü açısından her biri farklı türde kabul edilmelidir.

Avm yönetim ekibi, ilk olarak AVM inşaatı esnasında oluşturulmalı, ilk etaptan sonuna kadar her aşama hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Avm’nin bulunduğu lokal arenanın sosyal ve ekonomik durumundan haberdar olmalı, insanların ihtiyaçlarını kestirebilmeli, diğer alışveriş merkezlerinden geride kalmayacak şekilde planlama ve kiralama yapabilmelidir.

Avm yönetimi, Avm içerisindeki kiracıların karlı bir şekilde işlevlerini sürdürebilmeleri ve kiralarını düzenli ödeyebilmeleri için gerekli ortamı hazırlamalıdır. Müşteri potansiyelini ve Avm’yi tercih etme sebeplerini iyi analiz edebilmeli, bu analiz neticesinde ziyaretçi sayısını arttırabilmelidir.
 

Sektörde rekabet eden diğer merkezleri takip ederek, onlardan daha iyi olmaya çalışmalı, yatırımcıların kendi merkezini tercih etmesi için cazip kampanyalar oluşturmalıdır. Müşterileri sürekli yeni bir anlayış ile karşılamalı, firmaları müşterilerin beklentileri konusunda bilgilendirmelidir.

Avm yönetimi konusunda kısa dönem için plan yapmalı, bu planı orta vadeli plan ile eşgüdümlü şekilde yürütmeli, uzun vadeli planların içine başarılı bir şekilde yerleştirebilmelidir. Tüm plan türlerinde ara değerlendirmeler yapmalı, aksayan yönleri iyileştirecek eylem planları oluşturmalıdır.

Gerektiğinde daha verimli çalışacak yeni ekipler oluşturmalı, rekabetten uzaklaşmamak ve müşteri memnuniyetini kaybetmemek adına etkinlikler düzenlemeli, kampanyaları herkesin ihtiyacına uygun olarak planlamalıdır. Çalışan herkesin beklentilerini bilmeli, çalışma saatlerini adaletli bir şekilde düzenlemeli, çalışanın terfi sistemini hakkıyla yerine getirmelidir.

Avm Yönetimi Eğitimi

 

Avm’lerin yönetimi profesyonel kişiler tarafından yürütülmeli, yönetimde yer alan her birey Avm yönetimi eğitiminden geçirilmelidir. Günümüzde tüm yöneticiler hizmet içi eğitimlere tabi tutulmakta, hiçbir yönetici eğitim sürecinin bittiğini ve artık öğrenecek bir şeyi kalmadığını düşünmemektedir. Globalleşen dünya özellikle iş yaşamında farklı yetenekteki bireylerin ön plana çıkmasını sağlamakta, farklı düşünmeyen kişilerin yönetici olarak görev almasına imkan tanımamaktadır. Bu yüzden teknolojinin nimetlerinden her geçen gün daha fazla faydalanan Avm yönetimleri, yeni yönetim tarzlarını öğrenmek ve kendini değişen dünyaya adapte etmek zorundadır. Bu da Avm yönetimi eğitimleri ile mümkün olmaktadır.

 

Avm Yönetimi Yapan Firmalar

Alışveriş merkezi tamamlandıktan sonra bir bütün halinde yönetilmeye ihtiyaç duyar. Bu bütünü ve parçalarını uzman bir şekilde verimlilik ilkesi ile çalıştırmak adına Avm yönetimi yapan firmalardan yardım alınmaktadır. Alanında tecrübeli, yeterli iş deneyimine sahip, iş etiği ve disiplini bakımından profesyonelleşmiş kadroların yürüttüğü yönetimler, ticari hayatta her zaman bir adım önde olmaktadırlar.

Avm yönetimi ile ilgili tüm iş ve işlemleri yapabilen yönetim ekibi Avm ile ilgili tüm verileri istatistik şeklinde derleyip raporlamaları yapar ve tüm evrakları arşivler.

BELGEBELGELER